Barierki na dach jako zabezpieczenie pracy na wysokości

Często powtarzające się upadki z wysokości, które mają miejsce w czasie wykonywania różnych czynności w niedalekiej odległości od dachu, które stanowią 1/3 wszelkich wypadków w pracy, świadczą o tym, iż typy zastosowanych zabezpieczeń, nie będą wystarczające. Jakie zatem kroki trzeba podjąć, żeby zdrowie, czy życie pracowników na wysokości było w pełni bezpieczne, a wszystkie osoby miały zapewnione komfortowe warunki? Czy barierki na dach, sprawdzą się jako zabezpieczenie pracy na wysokości?

Jakie obowiązki względem pracownika pracującego na wysokości, ma jego pracodawca?

Jednym spośród ważnych obowiązków, które powinny leżeć po stronie wykonawcy, będzie opracowanie (jeszcze zanim zostaną rozpoczęte roboty) instrukcji co do bezpiecznego wykonywanie obowiązków, na którą składa się szczególnie kolejność przeprowadzanych prac, podział zadań, jak również dokładne omówienie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wymaganych przy wybranych zadaniach i zapoznanie z nią każdego pracownika mającego wykonywać docelowo pracę niedaleko krawędzi dachu. Ponadto, pracodawca ma obowiązek zapewnić środki zbiorowej ochrony, takie jak rusztowania czy też balustrady, jak również sprzęty typu linki, szelki oraz pozostałe potrzebne akcesoria, które wchodzą w zakres środków zaliczanych do tak zwanej indywidualnej ochrony, które mają zapewniać bezpieczeństwo na dachu z nachyleniem wynoszącym więcej, aniżeli 20 procent.

Praca na wysokości – przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Zabezpieczenia przed ewentualnymi upadkami z wysokości, zostały bardzo dokładnie określone, między innymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku odnośnie do bezpieczeństwa oraz higieny pracy w czasie prowadzenia prac o charakterze budowlanym. W wydanym kilkanaście lat temu dokumencie określono, nie tylko obowiązki, które ma pracodawca, ale także jakiego typu środki ochronne winny być używane właśnie w czasie prac na dachach.

Barierki na dach – jak powinny właściwie wyglądać?

Wykonanie tego rodzaju zabezpieczenia pracy na wysokości, nie zawsze jest takie łatwe, tym bardziej na istniejących już obiektach. Nierzadko brak jest jakiegokolwiek miejsca do przeprowadzenia montażu tego typu akcesoriów, zaś zrobienie koniecznych otworów w stropie, stanowi duże ryzyko biorąc pod uwagę konstrukcję dachu czy też ze względu na ryzyko powstania w nim nieszczelności. Rozwiązaniem w takim przypadku, będzie użycie wolnostojących barierek na dachu. Dostępne obecnie w sprzedaży systemy, funkcjonują na dawno już sprawdzonej zasadzie przeciwwagi i nie są w stanie naruszać poszycia dachu – tego typu barierki utrzymywane są dzięki przeciwwadze.

Słupki, w które został wyposażony cały system, mają zaprojektowane specjalnie do tego celu złącza i proste mocowania poręczy na właściwej wysokości. Niewątpliwe liczba przeciwwag i ciężar, będą się różnić zależnie od typu podłoża danego dachu, oraz sposobu w jaki wykończono jego krawędzie. W wypadku braku 15-centymetrowego parapetu, stosuje się większą liczbę przeciwwag, jak i element pozwalający na przymocowanie krawężnikowej deski.

Tak przygotowana barierka na dachu – pomimo tego, iż nie została na stałe przymocowana do podłoża – zapobiegnie ewentualnym wypadkom, które mogą być spowodowane potknięciami czy poślizgnięciami pracowników wykonujących powierzone im roboty na wysokości. Będzie wręcz idealna w wypadku płaskich dachów. Złożona jest ona z elementów prefabrykowanych, które można bardzo łatwo składać.

Możesz również polubić…