Na co zwrócić uwagę wybierając kurs na wózek widłowy?

Pracodawcy doceniają wykwalifikowanego pracownika, który poza niezbędnym doświadczeniem potrzebnym do przyjęcia na dane stanowisko posiada również specjalistyczne certyfikaty. Starając się o pracę na magazynie, w fabryce i praktycznie wszystkich większych zakładach produkcyjnych, trzeba liczyć się z koniecznością obsługi nie tylko ekwipunku roboczego, ale również mechanicznych urządzeń. Osoba, która ukończyła kurs na wózek widłowy, ma dużo większe szanse na zatrudnienie, gdyż oszczędza to pracodawcy czas i dodatkowe koszty. Jednak na co zwrócić uwagę przy wyborze kursu?

Kurs na wózek widłowy a wymagania

W celu przystąpienie do kursu na wózek widłowy, trzeba spełnić kilka wymogów. Podstawowym kryterium przyjęcia na kurs, jest ukończenie 18 roku życia, a także zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, czyli orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków. Osoby, które są przewlekle chore, mają zaburzenia psychiczne, problem z koordynacją ruchową, bądź dużą wadę wzroku lub słuchu mogą nie zostać dopuszczone do kursu.

Często słyszy się, że aby odbyć kurs na wózek widłowy, należy posiadać przynajmniej prawo jazdy kat. B, co w przypadku użytkowania pojazdu w zamkniętej przestrzeni nie jest wymagane. Uprawnienie do poruszania się po drodze jest konieczne tylko w przypadku poruszania się wózkiem po drogach publicznych.

Przebieg kursu na wózek widłowy

Kurs na wózek widłowy to nie tylko obsługa pojazdu w praktyce, ale również obeznanie się z częścią teoretyczną. Takie zestawienie pozwoli kursantowi na zapoznanie się z zasadami BHP, budową pojazdów widłowych, oraz przepisami obowiązującymi osoby je użytkujące. Warto zaznaczyć, że większość profesjonalnych kursów przygotowuje do obsługi kilku rodzajów wózków, takich jak unoszące, ciągnikowe, czy naładowne.

Po odbyciu części teoretycznej kolejnym krokiem jest szkolenie z praktycznej obsługi wózków widłowych. W tej części kursanci odbywają ćwiczenia na ładunku, wykonując przy tym wszystkie niezbędne manewry potrzebne do wykonywania obowiązków służbowych.

Ile trwa kurs na wózek widłowy?

Czas trwania kursu uzależniony jest od wyboru firmy oferującej szkolenie, a także własnych predyspozycji do poruszania się pojazdem widłowym. W praktyce oznacza to, że czas trwania kursu na wózek widłowy jest bardzo zróżnicowany. Niektóre firmy oferują jednodniowe bądź dwudniowe szkolenia. W tym wypadku trzeba liczyć się z tym, że na opanowanie części teoretycznej będziemy mieli znacznie mniej czasu, niż przy wyborze kursu odbywającego się przez kilka tygodni.

Kurs na wózek widłowy a egzamin końcowy

Przystępując do kursu na wózek widłowy, nie warto wybierać najtańszej opcji, gdyż wiąże się to z niewielką liczbą godzin poświęconych na część teoretyczną. Decydując się na kurs u wykwalifikowanych specjalistów, mamy dużo większą pewność co do wysokiego poziomu przeprowadzonego szkolenia. Należy pamiętać, że sam kurs jedynie przygotowuje do przystąpienia do egzaminu końcowego, który należy zdać przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego kursu, gdzie zdobędziemy wiedzę niezbędną do pozytywnego zaliczenia egzaminu.

Możesz również polubić…