Prace na wysokości – BHP i definicja

Czym jest praca na wysokości i kiedy o niej mówimy? Od jakiej wysokosci trzeba mieć uprawnienia by móc legalnie wykonywać pracę? Czy należy wykonać specjalne badania? Na te i inne pytania dotyczący pracy na wysokości odpowiadam w dzisiejszym artykule!

Przepisy – prace na wysokości

Czy wiesz od jakiej wysokości mówimy o pracy na wysokości? Otóż zgodnie z 6. rozdziałem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku, przyjmuje się, że praca na wysokości to taka, która jest wykonywana minimum 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi. Są jednak pewne wyjątki!

Na przykład, jeśli miejsce pracy jest osłonięte do wysokości co najmniej 1,5 metra pełnymi ścianami, lub jest wyposażone w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem, to nie jest to już praca na wysokości, niezależnie od jej rzeczywistej wysokości. Tak więc, jeśli stoisz na drabinie minimum metr nad ziemią, to już jest to praca na wysokości, chyba że obowiązują wyżej wspomniane wyjątki.

Można to odnosić do pracy wykonywanej na różnego rodzaju rampach, klamrach, rusztowaniach, pomostach, słupach, masztach czy kominach. To również jest praca na wysokości!

Kto może wykonywać prace na wysokości?

Teraz przejdźmy do tego, kto może podjąć pracę na wysokości. Warunki mogą się różnić w zależności od pracodawcy, ale są pewne podstawowe kryteria, które musisz spełnić. Pracownik na wysokości musi być pełnoletni, posiadać aktualne szkolenie BHP, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości i być odpowiednio przeszkolony do używania środków ochrony indywidualnej.

Należy podkreślić, że praca na wysokości wymaga dużej odpowiedzialności i skrupulatności w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że upadek z wysokości jest przyczyną co 6. wypadku śmiertelnego w całej gospodarce narodowej i aż co 3. wypadku śmiertelnego w budownictwie. Przejdźmy teraz do najważniejszych zasad BHP przy pracy na wysokości.

Przepisy BHP przy pracy na wysokości

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo swoim podwładnym oraz odpowiednie przygotowanie do wykonywania obowiązków. Do tych obowiązków należy m.in. zapewnienie stałego nadzoru nad pracami na wysokości, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, przeprowadzenie instruktażu pracowników, czy wprowadzenie urządzeń ochronnych.

Pamiętaj, prace na wysokości powinny być zorganizowane w taki sposób, aby nie musiałeś wychylać się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym pracujesz. Jeśli zastosowanie tych środków bezpieczeństwa nie jest możliwe, należy zastosować inne skuteczne środki chroniące przed upadkiem.

A zatem podsumowując, najczęstsze przyczyny wypadków podczas pracy na wysokości to niewłaściwe zachowanie się pracowników, brak lub zły stan techniczny urządzeń ochronnych oraz niewłaściwa organizacja i koordynacja robót. Dlatego dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj zasad!

Możesz również polubić…