Dlaczego osoby posiadające uprawnienia na wózek widłowy są potrzebne w firmie?

Wózki widłowe znajdują obecnie swoje zastosowanie w wielu różnych firmach. Nie tylko w dużych obiektach magazynowych, ale także w dużo mniejszych zakładach. Powstaje zatem ogromna potrzeba na zatrudnianie pracowników, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia na wózek widłowy. Czy jednak należy zatrudniać nowe osoby, by móc się rozwijać w tym zakresie?

Uprawnienia na wózkek widłowy w ramach inwestycji w pracownika

Warto spojrzeć na to z nieco innej perspektywy i zamiast zatrudniać osoby posiadające już dane uprawnienia, po prostu wyszkolić swoich obecnych pracowników. To bardzo dobre i przede wszystkim rozsądne działanie. Zatrudnianie nowej osoby, wiąże się z wdrażaniem jej w działanie firmy, organizowaniem szkolenia BHP, często też długim procesem integracji z pozostałymi pracownikami. Nie jest to zatem wcale tak opłacalne, jak mogłoby się wydawać. Tymczasem osoby, które są już od dłuższego czasu w firmie bardzo dobrze ją znają, wiedzą jak można ją rozwijać, czym warto się zajmować. W takich ludzi należy inwestować, ponieważ w każdym przedsiębiorstwie są oni w gruncie rzeczy bezcenni. Inwestycja w pracownika to zawsze lepsza droga, niż staranie się wymienienia go.

Kurs na wózek widłowy to szansa dla firmy na rozwój. Im więcej kwalifikacji posiada pracownik, tym bardziej ostatecznie jest on przydatny. Wózki widłowe bardzo usprawniają pracę, czynią ją łatwiejszą i szybszą. Dzięki wyszkoleniu pracowników w tym zakresie można zatem wykonać więcej pracy danego dnia. Początkowa inwestycja, ostatecznie bardzo szybko się zwraca z korzyścią dla całego przedsiębiorstwa.

Jaki rodzaj uprawnień na wózki wybrać?

Jeśli chodzi o wózki widłowe, można wybrać aż trzy różne rodzaje uprawnień. Im mniejszy zakres, tym oczywiście tańszy kurs. W przypadku inwestycji w pracownika, nie warto jednak oszczędzać na tego typu kwestiach. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że zakres działania firmy za jakiś czas może ulec zmianie. Te umiejętności, które w danym czasie nie były potrzebne, za jakiś czas mogą okazać się niezbędne. Dlatego też najlepiej jest wyszkolić swojego pracownika w pełnym zakresie, czyli w kategorii WJO I. Ta kategoria daje największe możliwości i posiadając ją, można obsługiwać absolutnie każdy wózek widłowy.

Natomiast kategoria WJO II umożliwia tylko do obsługi wózków jezdniowych. Natomiast WJO III, tylko do obsługi wózków jezdniowych, bez konieczności przebywania w nich bądź też na nich. Są to zatem dużo węższe kategorie, nie dające tak dużego spektrum możliwości.

Możesz również polubić…