Kurs operatora wózka widłowego szansą na stabilne zatrudnienie

Kurs operatora wózka widłowego szansą na stabilne zatrudnienie

Transport bliski, realizowany głównie w halach magazynowych, centrach przeładunkowych, fabrykach oraz większych hurtowniach wymaga użycia specjalistycznych urządzeń, dzięki którym praca w danym miejscu jest wydajna, bezpieczna oraz szybka. Wielu pracodawców poszukuje do swoich firm operatorów wózków widłowych, które wykorzystywane są najczęściej w transporcie bliskim. Aby móc aplikować na stanowisko operatora takiej maszyny, należy legitymować się certyfikatem ukończonego kursu, nadającym uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

Kurs na wózek widłowy – kto może starać się o uprawnienia?

Kursy operatora wózka jezdniowego podnośnikowego adresowane są do osób, które chcą poszerzać swoje umiejętności i kwalifikacje, a tym samym nabywać uprawnienia, pozwalające wykonywać stabilną pracę za przyzwoite wynagrodzenie. Operator wózka widłowego powinien być osobą, która ukończyła osiemnasty rok życia, posiada co najmniej podstawowe wykształcenie oraz okaże zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora wózka widłowego. Ciekawostką jest, że firmy, oferujące szkolenia na wózki widłowe, oferują kursantom dodatkową możliwość zdobycia wiedzy z zakresu bezpiecznej wymiany butli LPG. Tracąc prawo jazdy, nie traci się uprawnień, zdobytych w zakresie obsługi wózka podnośnikowego, uprawnienia są przyznawane bezterminowo.

Kurs operatora wózka – jakie są rodzaje uprawnień?

Zgodne z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego szkolenia, z zakresu teoretycznego i praktycznego przygotowania do zawodu operatora wózka jezdniowego podnośnikowego mogą odbywać się w jednej z trzech kategorii, różniących się przygotowaniem do obsługi określonego typu wózków:

  • III WJO – nabywa się uprawnienia do obsługi wózków unoszących, ciągnikowych i podnośnikowych, sterowanych zewnętrznie oraz naładownych. Sterowane są ze stanowiska stacjonarnego, nie ma ograniczeń wysokości podnoszenia,
  • II WJO – wózki kategorii podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych, dla przyszłych operatorów maszyn o różnym napędzie, udźwigu i wysokości podnoszenia ładunku,
  • I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane, operator może obsługiwać również urządzenia kategorii II i III WJO. Zakres obejmuje przygotowanie do obsługi maszyn, w których operator podnoszony jest wraz z ładunkiem oraz ze zmiennym wysięgiem.

Jakie możliwości daje kurs na wózek widłowy?

Nabycie uprawnień operatora wózka, respektowanych przez Urząd Dozoru Technicznego to szansa na znalezienie dobrej pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Istnieje możliwość przetłumaczenia certyfikatu, który z reguły honorowany jest przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej, W USA i Kanadzie. Operator wózka podnośnikowego wykonuje odpowiedzialne zadania, dzięki czemu pracę traktuje poważnie i z pozytywnym podejściem.

Możesz również polubić…