Kurs na wózki widłowe Gdańsk

Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe zawsze będą czymś pożądanym, a kursy na wózki widłowe, w dobie ciągle rozwijającego się handlu, wzrostu eksportu i importu, należą do grona najpopularniejszych. Trzeba jedynie pamiętać o tym, że sam kurs służy jedynie nauce zagadnienia, a do zdobycia uprawnień na wózki widłowe konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Warto również przy tym poprosić także o dokumenty w języku angielskim, ponieważ większość pracodawców poza granicami naszego kraju honoruje uprawnienia i certyfikaty zdobyte w Polsce. Kurs na wózki widłowe Gdańsk.

Ważne! Przed dokonaniem opłaty za kurs, lepiej dowiedzieć się, jakie są potrzebne i zrobić wszystkie konieczne badania lekarskie. Może się bowiem okazać, że nie możemy wykonywać takiego zawodu.

Jakość kursu na wózki widłowe

Podczas kursu na wózki widłowe możemy przyuczyć się do zdobycia uprawnień o różnym stopniu zaawansowania:

• I WJO – nadrzędna kategoria uprawnień – umożliwia obsługę wszystkich rodzajów i typów wózków, włącznie z wózkami widłowymi specjalizowanymi. Operator wózka z taką kategorią może obsługiwać sprzęt o dowolnym udźwigu i nieograniczonej wysokości unoszenia oraz z każdym rodzajem napędu;
• II WJO – średnia kategoria uprawnień – pozwala na kierowanie wyłącznie wózkami jezdniowymi, ale bez zmian pozostają parametry uprawnień dotyczące rodzajów napędu, udźwigu i wysokości podnoszenia;
• III WJO – podstawowa kategoria uprawnień – pozwala na obsługę jedynie wózków jezdniowych bezkabinowych i bezpodestowych. Nie ma natomiast ograniczeń dotyczących udźwigu i wysokości unoszenia.

Jeżeli przyszły operator wózka widłowego wiąże swoją przyszłość z takim rodzajem pracy, a szczególnie za granicą, wybór kursu na wózki widłowe powinien dotyczyć wyłącznie kategorii nadrzędnej.

Na co jeszcze zwracać uwagę przy wyborze kursu na wózki widłowe – Kurs na wózki widłowe Gdańsk

Najważniejsze, na co trzeba zwrócić uwagę, jest cena kursu na wózki widłowe. Trzeba po prostu przejrzeć oferty w internecie i zapoznać się z ich szczegółami. Czyli z tym, co dokładnie w cenie kursu otrzymujemy. Zbyt niska cena abo niejasne informacje dotyczące oferty powinny natychmiast zwrócić naszą uwagę. Możemy mieć do czynienia z oszustami albo z krętaczami. Przy niskich cenach bowiem występują zazwyczaj koszty ukryte (np. osobne opłaty za praktyki) albo znacznie obniżona ilość zajęć. Pamiętać należy, że kurs ma nas przygotować jak najlepiej do egzaminu i zawodu, a co za tym idzie, ilość zajęć praktycznych i teoretycznych musi być wystarczająca.

Należy dowiedzieć się, czy dany ośrodek dysponuje odpowiednim parkiem maszyn, a nie tylko oferuje wysokiej jakości zajęcia teoretyczne. Praktyka w tym wypadku jest najważniejsza, gdyż to takie zajęcia mają kursanta przygotować do zawodu operatora wózka widłowego.

Dobrze jest również zwrócić uwagę na renomę danego ośrodka oferującego kurs na wózki widłowe Gdańsk. Dobrym wskaźnikiem będzie procentowa ilość osób zdających pozytywnie egzamin po zakończeniu kursu na wózki widłowe w danym ośrodku.

Czego powinno nauczyć przystąpienie do kursu na wózki widłowe

Zajęcia teoretyczne muszą kursanta przede wszystkim nauczyć budowy wózka widłowego oraz wszystkich jego funkcji, a także uczulić na przestrzeganie przepisów BHP związanych z obsługą wózka widłowego. Kursant musi zdawać sobie sprawę, że pracując wózkiem widłowym, będzie również współpracował z innymi ludźmi.

Zajęcia praktyczne to oczywiście nauka płynnej pracy wózkiem widłowym w środowisku zbliżonym do naturalnego. Kursant ma przyswoić sobie wszystkie możliwe umiejętności, a więc jazdę, obsługę wideł oraz unoszenie i przewóz towarów.

W wózkach z napędem LPG kursant powinien także nauczyć się wymiany butli gazowej.

Reasumując, kurs na wózki widłowe powinien jak najlepiej przygotować adepta do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, a po zdaniu takiego egzaminu, do pracy.

Możesz również polubić…