Jak wygląda egzamin na wózek widłowy?

Jednym z częściej zadawanych pytań odnośnie kursu na wózki widłowe jest kwestia wyglądu egzaminu na wózki widłowe. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Kurs przygotowawczy

Aby przystąpić do egzaminu na wózki widłowe warto jest najpierw odpowiedzi kurs przygotowujący operatorów wózków widłowych. Nie jest on obowiązkowy, niemniej istniej wiele przesłanek przemawiających za takim rozwiązaniem.

Kiedy już skończymy kurs, zdobędziemy zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, czeka na nas państwowy egzamin dla operatorów wózków widłowych. Warto wcześniej dowiedzieć się, jak wygląda taki egzamin. Pozwoli to na zminimalizowanie stresu przedegzaminacyjnego.

Egzamin teoretyczny

Czas trwania egzaminu teoretycznego to maksymalnie 1 godzina. Pytania egzaminacyjne są podzielone na zestawy. Kryterium podziału jest w tym przypadku kategoria uprawnień. W czasie trwania egzaminu członkowie komisji zadają osobie egzaminowanej 5 pytań, w tym dwa ogólne i 3 dla danego zakresu i rodzaju kwalifikacji. Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeżeli kandydat odpowie dobrze minimum na 1 pytanie z części teoretycznej i na dwa pytania w konkretnej kategorii uprawnień.

Egzamin praktyczny

Czas trwania egzaminu praktycznego to maksymalnie 1 godzina. Podczas tej części egzaminu określane jest zadanie praktyczne dla egzaminowanego. Jeżeli wszystkie czynności obsługi zostaną wykonane prawidłowo, egzamin będzie zaliczony pozytywnie.

Zatem jak widać całość egzaminu trwa maksymalnie dwie godziny (1 godzina na cześć teoretyczną, zaś druga na praktyczną).

Zdaj egzamin na wózek widłowy – https://kursnawozekwidlowy.pl/

W części teoretycznej egzaminowany zawsze usłyszy 5 pytań – w tym jedno z diagramu udźwigu. Zestaw wybierany jest losowo. Kiedy kursant otrzyma wylosowane pytania, ma pewien czas na przygotowanie się do odpowiedzi. Materiały potrzebne do przygotowania teoretycznego bez problemu znajdziemy w internecie. Po zaliczonym pozytywnie egzaminie teoretycznym przychodzi czas na cześć praktyczną. Rozpoczyna się ona od przygotowania do jazdy, jak i zapięcia pasów bezpieczeństwa, później trzeba pobrać ładunek i umieścić go w miejscu wyznaczonym przez egzaminatora. Przykładowo wykonywane manewry, jak chociażby pobieranie palety wózkiem jezdniowym, można obejrzeć na filmikach, umieszczonych w sieci.

Wynik egzaminu na wózek widłowy

Komisja egzaminacyjna dokonuje łącznej oceny egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego, a wynik przekazywany jest egzaminowanemu w przeciągu 14 dni począwszy od daty jego przeprowadzenia.