Kurs BHP dla pracowników – dlaczego to również inwestycja?

Wielu, jeśli nie większości przedsiębiorców kurs BHP dla pracowników kojarzy się jedynie z przykrym obowiązkiem nakładanym przez prawo. Co kilka lat trzeba oddelegować pracownika na jeden dzień, zapłacić jednostce prowadzącej kurs i otrzymać zaświadczenie, dające spokój na kolejne lata. Czy to jednak jedyna korzyść z kursów BHP?

Kurs BHP dla pracowników – kiedy i dlaczego?

Ochrona zdrowia i życia pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Wpisuje się w to również organizowanie kursów BHP – taki obowiązek nakłada na nich m.in. kodeks pracy. Pierwszy kurs musi odbyć się, zanim pracownik zostanie dopuszczony do wykonywania zadań i nosi nazwę szkolenia wstępnego. Następnie, w zależności od stanowiska, należy organizować kolejne kursy, co rok, 3 lata, 5 lub nawet 6 lat.

Terminowe organizowanie takich kursów jest wymogiem prawnym, za którego zaniechanie można zostać ukaranym mandatem, od 1000 do nawet 200 000 złotych, w zależności od okoliczności. Odbycie takiego kursu przez wszystkich pracowników jest kontrolowane podczas kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Brak kary to nie jedyna zaleta z delegowania pracowników na szkolenia – są również aspekty praktyczne.

Kurs BHP dla pracowników – większe bezpieczeństwo w miejscu pracy

Podczas takiego kursu pracownicy uczą się nie tylko przepisów i norm prawnych, ale również zapoznają się z regulaminem zakładu pracy. Uczą się również pierwszej pomocy i postępowania w przypadku pożaru. Poznają zasadność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, a także obrań roboczych i ochronnych. Dzięki temu wykonywana przez nich praca jest bardziej bezpieczna, a zakład pracy staje się lepszym miejscem.

Kurs BHP dla pracowników – większa wydajność

Być może nie łatwo przychodzi nam znalezienie punktu wspólnego pomiędzy kursami BHP a wydajnością, ale przeszkoleni pracownicy wykonują prace wydajniej. Jak to możliwe? Pomyślmy o zastojach w zakładzie, pojawiających się podczas każdego wypadku, lub chociażby tylko skaleczenia, czy zranienia. Zmarnowany czas nierzadko liczony jest w godzinach, nie wspominając o cierpieniu i stratach finansowych. Podczas kursów pracownicy uczą się również zasad ergonomii w pracy, co pozwala im lepiej wykorzystywać możliwości swojego organizmu – z korzyścią dla nich i dla wydajności w pracy.

Możesz również polubić…