Obowiązkowo spełnij wymogi BHP, jak sprostać wymaganiom?

Obowiązek spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, spoczywa na pracodawcy. Każdy przedsiębiorca, zatrudniający pracowników, jest zobowiązany zapewnić przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków przez nowego pracownika, niezbędne szkolenie BHP, na którym pracownik zostanie zaznajomiony z podstawowymi przepisami, obowiązującymi w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo i higiena pracy to przede wszystkim minimalizowanie ryzyka wypadków, do których dochodzi wskutek działalności zawodowej. 

Jak odnaleźć się w przepisach BHP?

Wytyczne dla pracodawców,którzy powinni zapewnić odpowiednie warunki pracy zatrudnionym przez siebie osobom, ujęte zostały przede wszystkim w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz w szeregu rozporządzeń wykonawczych, regulujących sposoby wypełnienia zadań, ustanowionych przez ustawodawcę. Pracodawco, nie musisz jednak wiedzieć wszystkiego. Usługi BHP Toruń to doskonały sposób na znalezienie specjalisty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który pomoże w przebrnięciu przez wymogi formalne oraz pozostanie z Tobą w stałej współpracy, dodając możliwość reprezentowania firmy w kontaktach z organem kontrolnym w zakresie BHP.

Co należy do zadań specjalisty BHP w odniesieniu do Twojej firmy?

 • szkolenia BHP pracowników nowych oraz okresowe, wymagane szkolenia pracowników,
 • szkolenia kadry zarządzającej, prezesa,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • przygotowanie instrukcji BHP dla pracowników zakładu pracy,

Usługi BHP Toruń to jeszcze większe możliwości. Specjaliści BHP, oferujący swoje usługi, mogą realizować szereg personalizowanych działań, dostosowanych do profilu działalności lub potrzeb.

https://bhp-praktyk.pl/uslugi-bhp-torun-sposob-na-bezpieczenstwo-w-pracy/

Usługi BHP Toruń – w czym jeszcze służy specjalista?

Można skorzystać z wielu opcji, które realizowane są przez specjalistów BHP:

 • prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych w miejscu pracy,
 • deklaracje zgodności, czyli ocena sprawności maszyn w przedsiębiorstwie,
 • przygotowanie okresowych analiz BHP w zakładzie pracy,
 • reprezentowanie pracodawcy przed organami kontroli BHP,
 • przygotowanie zasad gospodarowania odzieżą roboczą,
 • wykonanie dokumentacji powypadkowej,
 • przygotowanie metod oraz organizacja stanowiska pracy w miejscu występowania niebezpiecznych czynników.

Jakie korzyści płyną z korzystania z usług specjalistów BHP?

Pracodawca, który powinien być zaznajomiony z obowiązującymi przepisami, mającymi wpływ na działalność gospodarczą, często potrzebuje wsparcia specjalistów, aby profesjonalna jakość usług była gwarancją sprawnego funkcjonowania firmy. Zamiast więc tracić czas i energie, niezbędne w celu zaznajomienia się z wszystkimi, obowiązującymi przepisami BHP, skorzystaj z usług, mając pewność, że dopełnione zostały wszystkie, niezbędne formalności.

Możesz również polubić…