Częstotliwość kursów BHP

BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, to szkolenie, które powinno odbyć na początku współpracy z daną firmą. Jest to wówczas tzw. szkolenie BHP wstępne. Warto jednak zapewnić pracownikom dodatkowe kursy, zwane okresowymi, które przypomną również stałym pracownikom podstawowe zasady z zakresu obowiązków pracownika oraz zasad panujących w danej firmie. Zapewnienie wiedzy i bezpieczeństwa to podstawowe obowiązki pracodawców. Przepisy co do przeprowadzania szkoleń BHP są kontrolowane przez prawo polskie oraz europejskie.

Szkolenie BHP – co ile lat należy je powtórzyć?

Częstotliwość okresowych szkoleń BHP jest uzależniona od rodzaju oraz warunków wykonywanej pracy. W poniższej rozpisce przedstawiamy optymalną częstotliwość kursów.

Szkolenie BHP co ile lat:

  • raz do roku – dotyczy pracowników na stanowiskach robotniczych, których praca jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwo (zagrożenie zdrowia, zagrożenia wypadkowe),
  • raz na trzy lata – dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • raz na pięć lat – obowiązuje pracodawców, kierowników, mistrzów, brygadzistów, pracowników inżynieryjno-technicznych, organizatorów produkcji, projektantów, konstruktorów maszyn, pracowników służb BHP, a także pracowników narażonych na niebezpieczne, uciążliwe bądź szkodliwe czynniki dla zdrowia,
  • raz na sześć lat – pracowników administracyjno-biurowych i innych, których nie wymieniono.

Zróżnicowana jest ponadto długość trwania kursu w zależności od kategorii częstotliwości. Trwają one jednak co najmniej kilka godzin, zatem dość często organizują cały dzień pracy etatowego pracownika.

Dodatkowe obostrzenia prawne

Warto dodać, że zgodnie z artykułem 2091 Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników, którzy są odpowiedzialni za udzielanie pierwszej pomocy, a także pomocy na wypadek pożaru i konieczności przeprowadzenia ewakuacji pracowników. Przepisy jednak nie precyzują, jaką formę powinny mieć szkolenia dla wybranych pracowników do pełnienia dodatkowych funkcji. Wystarczające mogą być zatem standardowe kursy BHP.

Możesz również polubić…