Jak zyskać uprawnienia na wózek widłowy?

Dziś wymagania pracodawców dotyczące pracowników, z dnia na dzień wzrastają. Z tego względu mnóstwo osób decyduje się uczestniczyć w kursach, które mają na celu poszerzenie zakresu ich umiejętności. Jednym z takich kursów dostępnych na rynku, jest kurs na wózki widłowe. Obecnie mnóstwo sklepów wielkopowierzchniowych oraz magazynów jest nastawionych na zatrudnianie osób, które posiadają takie właśnie umiejętności.

Kto może zapisać się na kurs na wózek widłowy?

Chcąc nabyć uprawnienia na wózek widłowy, najpierw trzeba przejść odpowiedni kurs. Zapisać się na niego mogą tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają przynajmniej wykształcenie zawodowe. Takie osoby muszą przejść również pozytywnie badania lekarskie potwierdzające, iż nie posiadają one żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do poruszania się takim pojazdem.

Wybierając ośrodek szkoleniowy warto zwrócić uwagę na to ile godzin teoretycznych oferuje i ile godzin typowej praktyki. Obecnie ośrodków szkoleniowych na rynku jest wiele, a ceny stały się bardzo konkurencyjne. Niektóre z nich mogą wydawać się szczególnie atrakcyjne dla osób, które nie dysponują zbyt dużą ilością gotówki. W przypadku cen niższych o maksymalnie 20% od standardowych, nie należy się niepokoić. Jednak cena kursu niższa o połowę niż u konkurencji wskazywać może na to, iż ośrodek cieszy się złą opinią bądź też opłata nie zawiera wszystkich kosztów. Ostatecznie kursant może być zobligowany do opłacenia we własnym zakresie różnych badań itp., co znacznie podwyższy pierwotną kwotę.

Jakie uprawnienia na wózek widłowy wybrać?

Wybierając się na kurs na wózek widłowy warto wiedzieć, iż można realizować go z nastawieniem na trzy odrębne rodzaje uprawnień. Pierwszym rodzajem jest kategoria I WJO. Jest to kategoria nadrzędna, która pozwala na obsługiwanie wszystkich rodzajów wózków widłowych, łącznie z tzw. wózkami specjalizowanymi. W przypadku tej kategorii wózki mogą mieć dowolny udźwig, napęd oraz mają nieograniczone możliwości co do podnoszenia.

Kategoria II WJO pozwala na kierowanie tylko i wyłącznie wózkami jezdniowymi. Jednak napęd, udźwig oraz wysokość podnoszenia pozostają bez zmian. Najwęższą kategorią jest III WJO. W tym przypadku osoba posiadająca uprawnienia może obsługiwać tylko i wyłącznie wózki jezdniowe, które nie wymagają by ich operator znajdował się na wózku bądź też w kabinie. Przed udaniem się na kurs warto zatem rozważyć jakim rodzajem wózka zamierzamy się poruszać w przyszłości, jaka kategoria będzie przydatna w naszym miejscu pracy.

By uzyskać uprawnienia nie wystarczy ukończenie kursu. Wymagane jest zdanie egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Taki egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje 5 pytań, z czego kursant musi odpowiedzieć pozytywnie minimum na 3, aby móc przejść dalej. Następnie jeśli część praktyczna zostanie pozytywnie zaliczona, wówczas kursant otrzymuje uprawnienia. Obecnie są one respektowane w wielu krajach Unii Europejskiej, co poszerza możliwości w kwestii poszukiwania pracy.

 

 

Możesz również polubić…