Kurs na wózek widłowy dla pracowników

W wielu firmach kładzie się nacisk na to, by pracownicy cały czas się rozwijali. Organizuje się dla nich różnego rodzaju szkolenia czy też kursy, dzięki którym podnoszą oni swoje kwalifikacje. Ostatnimi czasy wiele firm decyduje się także na to, by szkolić swoich pracowników w kwestii obsługi wózków widłowych. Mnóstwo ośrodków szkoleniowych, zajmujących się przygotowywaniem właśnie do takich kursów, oferuje bardziej spersonalizowane warunki. Jeśli firma decyduje się na wykupienie kursu dla większej ilości pracowników, wówczas może odbywać się on nawet na terenie firmy. To tam pracownicy są przygotowywani do ostatecznego egzaminu zarówno pod względem wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

Jakie warunki muszą spełnić uczestnicy kursu na wózek widłowy?

Oczywiście kurs na wózek widłowy dla pracowników różnić się może tylko tym, że często odbywa się on na terenie samej firmy. Natomiast wszystkie inne kwestie z nią związane, pozostają bez zmian. Jakie zatem wymagania muszą spełniać pracownicy, by móc do takiego kursu przystąpić? Przede wszystkim muszą mieć oni skończone 18 lat. Ponadto muszą posiadać wykształcenie minimum podstawowe oraz wykazywać się dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym badaniami lekarskimi.

Kategorie wózków widłowych

Każdy pracodawca chcący przeszkolić swoich pracowników pod względem obsługi wózków widłowych musi podjąć decyzję dotyczącą tego, jakiej powinny być one kategorii. Wyróżnia bowiem trzy podstawowe, a każda z nich uprawnia do obsługiwania nieco innego typu wózków.

Kategoria I WJO, to kategoria nadrzędna. Dzięki tej kategorii pracownik może ostatecznie obsługiwać wszystkie typu wózków, łącznie z tymi specjalizowanymi. Oznacza to, że operator takiego wózka może prowadzić pojazd o dowolnym udźwigu, każdym typie napędu oraz nieograniczonej wysokości jego podnoszenia.

Kategoria II WJO jest nieco węższa i posiada więcej ograniczeń. Dzięki skończeniu kursu w tej kategorii, można obsługiwać tylko i wyłącznie wózki jezdniowe. Natomiast wszelkie inne kwestie nadal pozostają dowolne i nieograniczone, jak w przypadku wyżej omówionej kategorii.

Kategoria III WJO, jest zdecydowanie najbardziej ograniczona. Osoba posiadająca takie uprawnienia, może obsługiwać tylko i wyłącznie wózki widłowe jezdniowe, których obsługa nie wymaga tego, by sam operator znajdował się wewnątrz. Dlatego też wykluczone są tutaj wózki z kabiną czy też podestami. Natomiast w tej kategorii także nie ma ograniczeń dotyczących udźwigu, wysokości podnoszenia czy też samego napędu.

Pracodawca musi zatem sam podjąć decyzję, jaką kategorię wybiera i jaka zdecydowanie będzie najbardziej przydatna w miejscu pracy. Sam kurs dla pracowników nie daje im oczywiście możliwości obsługiwania wózków widłowych. Kurs musi bowiem zakończyć się odpowiednim egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, który składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, taki pracownik jest uprawniony do wykonywania tego typu prac i obsługi wózków w miejscu pracy.

Możesz również polubić…