BHP w pracy na wózkach widłowych

Trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie magazynów bez posiadania wózków widłowych. Dzięki temu elementowi wyposażenia możliwa jest realizacja wielu zadań wewnątrzmagazynowych: przemieszczanie towarów, przeładunek i składowanie. Wózki widłowe są coraz lepiej przystosowane do pracy, ale też zwiększa się zapotrzebowanie na odpowiednio przeszkolonych pracowników. Pracodawca ma obowiązek zatrudnić odpowiednio przygotowanych operatorów wózków widłowych, gdyż obsługa tego typu pojazdów musi być wykonywana z zachowaniem zasad BHP.

BHP w pracy na wózkach widłowych

Kto na operatora?

Obowiązujące przepisy BHP zawierają szczegółowe regulacje dotyczące tego, kto może zostać operatorem wózka widłowego. Wymienia się tutaj 4 podstawowe warunki, jakie powinna spełniać taka osoba:

  • ukończone 18 lat
  • ukończony kurs na operatora wózka widłowego
  • posiadanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju pracy
  • posiadanie zgody pracodawcy na przemieszczanie się po terenie zakładu.

Odpowiedzialny pracodawca

Wyżej wymienione warunki to obowiązki dotyczące pracownika, które musi on spełnić zanim w ogóle zacznie pracę z wózkiem widłowym. Obowiązki ma jednak także pracodawca na rzecz, którego pracuje operator pojazdu. Dopuszczony do użytkowania wózek widłowy powinien być bezwzględnie sprawny. Pracodawca zobowiązany jest do poddawania pojazdu systematycznym przeglądom technicznym i konserwacji, która powinna być potwierdzona dokumentacją techniczno – ruchową. Całkowicie zabronione jest wprowadzanie do użytku niesprawnego wózka widłowego.

Otoczenie ma znaczenie

Oprócz przestrzegania zasad BHP przy użytkowaniu samego wózka, należy zadbać także o odpowiednie warunki otoczenia. Należy przede wszystkim właściwie zaplanować logistycznie rozkład magazynu lub hali. Praca na wózkach widłowych wiąże się zagrożeniami związanymi z ich codzienną eksploatacją. Narażone jest wówczas życie i zdrowie operatora oraz osób znajdujących się w pobliżu pracującego lub przejeżdżającego pojazdu. Lepiej więc zapobiegać niż ponosić negatywne konsekwencje ewentualnych niedopatrzeń czy jawnego nieprzestrzegania zasad BHP, zwłaszcza jeżeli na szali leży zdrowie, a nawet życie ludzkie.

Możesz również polubić…