Szkolenie ppoż – jak wygląda

Jak będziemy mogli przyznać, pomimo najbardziej wymyślnych zabezpieczeń, zawsze istnieje ryzyko wystąpienia pożaru na terenie danego obiektu. W związku z tym tak ważne jest to, by być odpowiednio przygotowanym na taką ewentualność. Mogą w tym pomóc szkolenia ppoż, które organizuje się między innymi w zakładach pracy. Tego typu szkolenia mogą mieć różnoraką postać, jednak cel jest zawsze ten sam – przygotować pracowników do sytuacji, która będzie wymagała natychmiastowej, niemalże odruchowej reakcji.

Szkolenie ppoż w postaci instruktażu

Są cztery typy szkoleń, jakie honoruje Państwowy Instytut Pracy. Jednym z nich jest szkolenie ppoż w postaci instruktażu. Takie szkolenie musi trwać co najmniej dwie godziny. W tym czasie pracownik zapoznaje się zarówno z zasadami BHP, jak i ppoż. Warto zauważyć, że instruktaż daje bardzo dobre rezultaty, ponieważ jest prowadzony w zakładzie pracy, w jakim osoba przechodząca szkolenie jest zatrudniona. Można więc poznać wszystkie realne zagrożenia, jakie występują w takim budynku.

Szkolenie ppoż organizowane przez Internet

Można również uczestniczyć w szkoleniach ppoż, które są organizowane przez Internet. Taki kurs trwa zdecydowanie dłużej, niż standardowy instruktaż przeprowadzany w standardowy sposób. Kurs składa się bowiem najczęściej z piętnastu zajęć. Wlicza się w taki kurs zarówno lekcje teoretyczne, na których przedstawia się specjalnie dobrane do tego celu filmy instruktażowe. Taki kurs przewiduje również zajęcia praktyczne, które dotyczą na przykład zaznajomienia się z tym, gdzie znajdują się drogi ewakuacyjne, czy w jaki sposób uruchomić gaśnicę, bądź inne urządzenia ppoż, jakie znajdują się w budynku.

Oprócz tradycyjnych szkoleń instruktażowych, jak i w postaci kursu, mogą również odbywać się szkolenia ppoż w formie seminarium. Bardzo istotne jest tutaj to, by takie szkolenie trwało przez ściśle określony czas, gdyż tylko wtedy można mówić o tym, że jest ono skuteczne. Najczęściej szkolenie przeciwpożarowe w formie seminarium trwa więc tyle, ile pięć godzin lekcyjnych. W tym czasie uczestnicy mogą poznać zagadnienia teoretyczne związane z ochroną przeciwpożarową.

Innym rozwiązaniem związanym z przeprowadzaniem szkoleń ppoż, jest kurs samokształcenia. Można dzięki niemu w sposób indywidualny poszerzać swoje wiadomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jak wygląda taki kurs – kursant kontaktuje się elektronicznie z prowadzącym, a więc za pośrednictwem Internetu. W takim szkoleniu może wziąć udział zarówno osoba zatrudniona w danym zakładzie pracy, jak i pracodawca. Takie szkolenie odbywa się tylko wtedy, gdy dana osoba nie jest nowo zatrudnionym pracownikiem, bądź też zatrudnionym, który zmienia stanowisko pracy.

Możesz również polubić…